Voor de ouders

Voor de ouders

VOOR WIE ZIJN DE KIPPETS BESTEMD?

De Kippets zijn ontwikkeld voor kinderen tot 8 jaar. Ouderen mogen natuurlijk ook kijken, maar daar is de serie niet voor bedoeld. De Kippets is zowel voor jongens als meisjes geschikt.

De Kippets zijn een produkt van HennHouse. Zij acht het van groot belang dat de fantasie- en belevingswereld van de kinderen gestimuleerd wordt. Deze achterliggende gedachte vindt u terug in de wijze waarop het kind met de Kippets wordt geconfronteerd. Er is bewust gekozen voor een voorleesvorm, voorgelezen door een volwassene in het bijzijn van een viertal kinderen uit de doelgroep. Het verhaal wordt afgewisseld door illustraties waarin de Kippets en de situatie van het verhaal gevisualiseerd worden. Doordat het kind met leeftijdsgenoten geconfronteerd wordt in het verhaal en deze middels interactie participeren, wordt het kijkende kind extra gestimuleerd in haar fantasie- en belevingswereld.

Doelstellingen:

  • Stimuleren fantasie- en belevingsereld van het kind
  • Bevorderen (voor)leesgenot
  • Confrontatie met aspecten/thema’s uit de werkelijke wereld van het kind
  • Bevorderen educatief karakter

De thema’s voor de verhalen worden zorgvuldig gekozen. Het betreft altijd thema’s uit de werkelijke wereld van het kind. Daarnaast wordt op speelse wijze een educatief karakter nagestreefd.

Reacties zijn gesloten.